AKTIVITETER

På grund av att vår nuvarande ordförande blivit informerad att han ligger inom högriskgruppen när det gäller COVID-19 och därigenom inte kan representera Svenska klubben vid våra aktiviteter har han valt att avträda sig rollen som ordförande för Svenska klubben.  

 

Vi kommer omgående påbörja sökandet efter hans ersättare.